อำนวยการ|บุคคล|นโยบายและแผน|ส่งเสริมฯ|นิเทศ ติดตามฯ|การเงิน |โรงเรียน

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
เข้าเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศฯ คลิ๊ก ที่นี่

2 พ.ค.59

การประชุม ร.ร.โครงการพัฒนาการเรียนการสอน  EBE (ป.3  ป.6) (ศน.พัชมณ) 
        ดูรายละเอียด   หนังสือ ที่ ว1550

25 มี.ค.59

>> ด่วน !! <<   โครงการเพื่อนครูสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่น 129 (ศน.พัชมณ) 
        ดูรายละเอียด   หนังสือ ที่ ว1306

24 มี.ค.59

>> ด่วน !! <<   กำกับ ติดตาม และรายงานข้อมูลการจัดซื้อหนังสือเรียน (ศน.ปราณี) 
        ดูรายละเอียด  หนังสือ ที่ ว970

24 มี.ค.59

>> ด่วน !! <<   ประชุม ร.ร.ในโครงการ ร.ร.ประชารัฐ  (ศน.ปราณี) 
        ขอเชิญ ผอ.ร.ร. ในโครงการ ร.ร.ประชารัฐ 17 ร.ร. เข้าร่วมประชุม  ณ  สพป.ศก.3 (ห้องสมุด อาคารใหม่ ชั้น 1) ในวันที่ 25 มี.ค.59  เวลา  09.00 น. เพื่อรับนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติฯ ในโครงการ ร.ร.ประชารัฐ
        ดูรายละเอียด   หนังสือ  ที่ ว969

24 มี.ค.59

>> Hot !! <<    การเขียนรายงานประจำปี  (ศน.รุ่งรพี) 
        ดาวน์โหลด   ดูรายละเอียด

18 มี.ค.59

>> Hot !! <<   โครงการประกวดการพูด ปี 59  (ศน.รุ่งรพี) 
        ร.ร.ที่สนใจ   ดูรายละเอียด  หนังสือ  ที่ ว400

18 มี.ค.59

>> Hot !! <<   วารสาร รู้ตื่นและเบิกบาน  (ศน.รุ่งรพี) 
        ร.ร.ที่สนใจ   ดูรายละเอียด  หนังสือ  ที่ ว182

17 มี.ค.59

>> Hot !! <<   มอบหนังสือ 16 สุดยอด ร.ร.ขนาดเล็ก  (ศน.พุทธ) 
        สพฐ. มอบหนังสือ  16 สุดยอด ร.ร.ขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 58 ให้แก่ ร.ร.ขนาดเล็ก
        ดูรายละเอียด  หนังสือ ที่ ว1078

17 มี.ค.59

>> Hot !!